HOUSTON HEALTH DEPARTMENT (SỞ Y TẾ HOUSTON) TIẾN HÀNH THÊM CÁC BƯỚC ĐỂ LÀM CHẬM TÌNH TRẠNG LÂY LAN COVID-19, GIẢM SỐ NGƯỜI NHIỄM BỆNH

Houston Health Department đang tiến hành thêm các bước để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta bằng cách đưa ra các quy định và khuyến cáo có mục đích làm chậm tình trạng lây lan coronavirus chủng mới (COVID-19) và giảm số người nhiễm bệnh.

Thông tin khôi phục thảm họa

Thông tin từ Fema: https://www.fema.gov/vi

Thông tin từ FEMA bằng tiếng Việt